PureVolume

 
 
 
Blog Post
 
Bantuan adalah istilah dalam Agama islam yang berarti pemberian atau amal seseorang kepada orang-orang lain dengan suka ikhlas, seperti contohnya mengeluarkan harta dengan niat mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Tapi sedekah otonom artinya luas, tidak hanya mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa: Segala bentuk kebaikan adalah sedekah (HR Muslim).

Anjuran untuk bersedekah kira kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, ialah: Tidak terselip kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, hanya bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh (manusia) memberi bantuan, atau berbuat maruf / mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian soalnya mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan menyampaikan kepadanya ganjaran yang luas.

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Perdana seperti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab alquran: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang tarikh secara tersembunyi dan terbuka, maka mereka mendapat ganjaran di manfaat sedekah bingkai Tuhannya. Tiada kekhawatiran lawan mereka dan tidak (pula) mereka murung.Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW bersabda: Bersegeralah bersedekah, pokok bala musibah tidak sempat bisa mendahului sedekah (HR Imam Baihaqi). Ketiga, Sedekah dapat menghapus nama buruk sebagaimana larutan memadamkan api (HR Tirmidzi). Keempat, Mendapat naungan di tarikh kiamat. Rasulullah SAW menitahkan, Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia memeram amalnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya gak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya (HR. Bukhari).

Namun bersedekah pun juga ada tata caranya supaya sedekah yang diberikan luar biasa dapat menjadi amal yang baik. Beramal harus dari hasil yang halal, semua perkara alias uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang merindukan mesti terdiri daripada kinerja yang halal. Karena, penghargaan yang lulus akan menggugurkan dosa serta mendatangkan pahala. Sekiranya seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperolehi sebarang kecantikan kecuali hukuman kerana memberi sesuatu yang haram lawan orang beda.Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya adalah sedekah dengan seikhlas hati, tak mengungkit, mencomel, membidas dan menyakiti hati orang-orang yang menerima sedekah sebab perbuatan tersebut haram serta akan merosakkan niat bersedekah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 bermaksud, Allah sudah membandingkan orang2 yang meninggikan dalam kebiasaan sedekahnya seperti Batu reka yang terdapat tanah diatasnya, kemudian kerakal itu ditimpa hujan padat. Setelah tahi angin reda, karang itu telah licin & tiada lagi tanah dalam atasnya. Demikian juga secara orang yang kafir & riak. Mereka gagal menelan satu tanda mata pahala dari apa yang telah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir.

Terakhir, sumbangan untuk menerangkan diri dan harta. Surah Al-Taubah ayat 103 meyakinkan bahawa, Ambil sedekah daripada harta mereka untuk melenyapkan dan menulenkan mereka, serta doakanlah itu. Sesungguhnya seruan kau ini menjadi ketenangan hati mereka. Allah Nian Mendengar lagi Maha Mengerti. Ayat itu mewakili dua perkara utama iaitu jasad yang pantas disedekahkan dan sebab dalam bersedekah. Sedekah bertujuan membersihkan jiwa serta harta yang dimiliki.

Sedekah tidak sekadar meluluskan, amalan ini mempunyai banyak manfaat yang perlu kalian ketahui. Moral sedekah tak hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang kalian beri sumbangan, namun moral sedekah itu juga sanggup kita rasakannya. Amalan infak sangat digalakkan dalam Agama islam, karena kita mampu menurunkan kesenangan dan kebahagiaan lawan pihak yang memerlukan. Sungguh lagi terhadap golongan yang betul-betul memerlukan bantuan.

Posted Sep 12, 2017 at 7:03am

Comments

 
 

Posts (1266)

 
Signup for PureVolume, or Login.