PureVolume

 
 
 
Blog Post
 
Infak adalah istilah dalam Islam yang berguna pemberian ataupun amal seseorang kepada orang lain berdasar pada suka rela, seperti senyampang mengeluarkan harta dengan niat mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Tapi sedekah swasembada artinya teperinci, tidak hanya mengeluarkan rezeki. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: Segala bentuk kecantikan adalah sedekah (HR Muslim).

Anjuran dalam bersedekah untuk kaum Muslimin juga terdapat di dalam Alquran, yakni: Tidak terdapat kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan atas orang yang menyuruh (manusia) memberi sumbangan, atau mengamalkan maruf / mengadakan perbaikan di antara khalayak. Dan barangsiapa yang mengerjakan demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan meluluskan kepadanya ganjaran yang besar.

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Pertama seperti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di silam dan pada siang perian secara tersembunyi dan langsung, maka mereka mendapat pahala di sebelah Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran lawan mereka dan tidak (pula) mereka masygul.Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW bersabda: Bersegeralah bersedekah, karena bala bencana tidak sudah bisa mengikuti sedekah (HR Imam Baihaqi). Ke-3, Sedekah dapat menghapus nama buruk sebagaimana larutan memadamkan obor (HR Tirmidzi). Keempat, Mendapat naungan di hari kiamat. Rasulullah SAW berkata, Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya gak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya (HR. Bukhari).

Namun beramal pun pun ada tata caranya agar sedekah yang diberikan benar-benar dapat memerankan amal yang baik. Menzakatkan harus atas hasil yang halal, semua perkara alias uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang merindukan mesti berisi daripada impak yang halal. Karena, rezeki yang lulus akan menggugurkan dosa dan mendatangkan ganjaran. Sekiranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi sebarang kemanjuran kecuali hukuman kerana meluluskan sesuatu yang haram kepada orang unik.Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya adalah sumbangan dengan seikhlas hati, tidak mengungkit, mencomel, membidas & menyakiti hati manusia yang order sedekah karena perbuatan berikut haram & akan merosakkan niat bersedekah. Dalam Surah Al-Baqarah bagian 264 bermaksud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang mengungkit dalam kebiasaan sedekahnya seperti Batu reka yang ditemui tanah diatasnya, kemudian kerikil itu ditimpa hujan lebat. Setelah hujan reda, batu itu sudah biasa licin dan tiada lagi tanah dalam atasnya. Demikian juga dengan orang yang kafir dan riak. Mereka gagal memperoleh satu tanda mata pahala dari apa yang telah diusahakan. Dan ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir.

Terakhir, infak untuk menyucikan diri & harta. Surah Al-Taubah artikel 103 membuktikan bahawa, Ambil sedekah dari harta mereka untuk mencabut dan merahmati mereka, & doakanlah tersebut. Sesungguhnya seruan kau itu menjadi kenyamanan hati tersebut. Allah Terlampau Mendengar sedang Maha Mengerti. Ayat tersebut mewakili dua perkara utama iaitu kurang lebih yang kudu disedekahkan dan sebab untuk bersedekah. Sumbangan bertujuan menebas jiwa dan harta yang dimiliki.

Sedekah meski sekadar melepaskan, amalan ini mempunyai tidak sedikit manfaat keajaiban sedekah yang perlu member ketahui. Moral sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau sebelah yang kalian beri infak, namun kepentingan sedekah ini juga bisa kita rasakannya. Amalan sumbangan sangat digalakkan dalam Agama islam, karena kalian mampu menurunkan kesenangan serta kebahagiaan kepada pihak yang memerlukan. Sungguh lagi menurut golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.

Posted Sep 12, 2017 at 6:35am

Comments

 
 

Posts (1202)

 
Signup for PureVolume, or Login.