PureVolume

 
Next »
 
 

Livnat Poran really helps

blog post
את מאמינה לכולם?
לבנת פורן:
"כשמישהו מגיע ואומר 'כואב לי' או 'קשה לי', אני קודם כל מאמינה. הרי רוב האנשים הם לא שקרנים. רק פה בארץ צובעים את כולנו בצבעים של תחמנים. אפילו במוסד לביטוח לאומי מודים שפחות מחמישה אחוזים מהפניות אליהם אינן מוצדקות. מרגיז אותי שאף כי שמדובר באחוזים כל כך נמוכים, ממשיכים להתייחס בחשדנות אל כל הפונים. היחס השלילי והמשפיל בוועדות הרפואיות פשוט לא מוצדק. הרי כל עוונם של האנשים שנפגעו הוא שעברו לצד שבו מגיע להם לקבל את הזכויות שלהם".

לבנת פורן

איך שרדת בשנים הראשונות?
לבנת פורן:
"במשך שנה וחצי היו לי בעיקר הוצאות. שכרתי משרד, מזכירה ושני עובדים שהיה צריך להכשיר מאפס, וגם זו הייתה הוצאה כספית גדולה. השקעתי מאוד בהכשרה, כי בתחום הזה עובדים חייבים לדעת אין- סוף חוקים וכללים ודרוש גם ידע רפואי ויכולת להעריך נכות ולהוכיח מצב רפואי.

"אבל ההוצאה הכי גדולה שלי הייתה על פרסום. השקעתי בו הון, עוד לפני שהתחיל להיכנס כסף. אני זוכרת שבמשך החודשים הראשונים האלה, שבהם רק שילמתי על מודעות ותשדירי פרסומת, בלי לדעת בכלל מה תהיה התגובה של צרכני השירות, שאלו אותי הרבה פעמים אם אני ישנה בלילה. האמת היא שישנתי טוב מאוד, כי כשהחלטתי ללכת על כל הקופה, הבנתי שזו הדרך היחידה לפרוץ קדימה. ובאמת, אנשים שמעו על השירות ברדיו או ראו מודעות, הרימו טלפון, התחילו להגיע, והביאו איתם עוד ועוד חברים".

לבנת פורן באמת עוזרת

לבנת פורן מנכ"ל המרכז למימוש זכוית רפואיות
 

Posted Sep 25, 2012 at 7:36am

0 likes

 

Comments

 
 
1