PureVolume

 
Next »
 
 

Trochę faktów o zasiłkach socjalnych dla Polaków w Niemczech

blog post
Coraz więcej rodaków zaczynają karierę dochodową w Niemczech. Dzięki temu nie tylko umieją szacować na lepiej odpłatne miejsce, a także osiągają uzasadnienie do wykorzystywania niemieckich świadczeń społecznych, jakie są znaczniejsze niż w Naszym kraju. Na mocy regulacji unijnych którykolwiek emigrujący człowiek jest albowiem ogarnięty planem zabezpieczenia danego państwa członkowskiego UE, a posiada względem owego aparatu jednakowe uprawnienia oraz obowiązki jak obywatele tego państwa.To szczególnie cenne z kierunku spostrzegania Polaków pracujących w Niemczech, a spędzających wolne w Naszym kraju. Datek tenże przysługuje albowiem również na potomstwo (dzieciaki) person pozostających w Niemczech, jakże oraz w swoim rodzimym kraju. Regulacja do niego przysługuje, gdy pojedyncze spośród rodziców przez co najmniej pół roku (183 dni) pracuje w Niemczech i rachuje się z pobliskim urzędem podatkowym. Faktycznie tak samo jest, kiedy ojciec zarabia w Niemczech, a mieszkająca w Naszym kraju matka samotna piastuje dziecaki.

O należność zasiłku można się ubiegać do czterech lat nazad. Co więcej, dodatkowo robotnicy sporadyczni – jeśli ulegają podatkowi dochodowemu, oraz ich zarobek brutto w Podatki KDF Naszym kraju nie przekracza limitów (ok. 4 tys. euro dla osób indywidualnych również ok. 8 tys. euro dla ludzi będących w związku małżeńskim), mają pozwolenie do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
 

Posted Oct 13, 2015 at 4:17am

0 likes

 

Comments

 
 
1